[icinga-checkins] icinga.org: icinga-api/master: * added long output to existing ido-column definitions

git at icinga.org git at icinga.org
Wed Oct 21 10:35:38 CEST 2009


Module: icinga-api
Branch: master
Commit: 4cf6ae0ab267d4d195ad0f67b4200a40da1df86b
URL:    https://git.icinga.org/?p=icinga-api.git;a=commit;h=4cf6ae0ab267d4d195ad0f67b4200a40da1df86b

Author: Christian Doebler <christian.doebler at netways.de>
Date:   Wed Oct 21 10:34:36 2009 +0200

* added long output to existing ido-column definitions

---

 objects/search/IcingaApiSearchColumnsIdo.php |   11 ++++++++---
 1 files changed, 8 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/objects/search/IcingaApiSearchColumnsIdo.php b/objects/search/IcingaApiSearchColumnsIdo.php
index a3c8ad1..7c567dc 100644
--- a/objects/search/IcingaApiSearchColumnsIdo.php
+++ b/objects/search/IcingaApiSearchColumnsIdo.php
@@ -66,6 +66,7 @@ class IcingaApiSearchColumnsIdo {
 		'HOST_CONFIG_TYPE' => 'h.config_type host_config_type',
 		'HOST_IS_ACTIVE' => 'oh.is_active host_is_active',
 		'HOST_OUTPUT' => 'hs.output host_output',
+		'HOST_LONG_OUTPUT' => 'hs.long_output host_long_output',
 		'HOST_PERFDATA' => 'hs.perfdata host_perfdata',
 		'HOST_CURRENT_STATE' => 'hs.current_state host_current_state',
 		'HOST_CURRENT_CHECK_ATTEMPT' => 'hs.current_check_attempt host_current_check_attempt',
@@ -109,6 +110,7 @@ class IcingaApiSearchColumnsIdo {
 		'SERVICE_DISPLAY_NAME' => 's.display_name service_display_name',
 		'SERVICE_NOTIFICATIONS_ENABLED' => 's.notifications_enabled service_notifications_enabled',
 		'SERVICE_OUTPUT' => 'ss.output service_output',
+		'SERVICE_LONG_OUTPUT' => 'ss.long_output service_long_output',
 		'SERVICE_PERFDATA' => 'ss.perfdata service_perfdata',
 		'SERVICE_CURRENT_STATE' => 'ss.current_state service_current_state',
 		'SERVICE_CURRENT_CHECK_ATTEMPT' => 'ss.current_check_attempt service_current_check_attempt',
@@ -167,7 +169,8 @@ class IcingaApiSearchColumnsIdo {
 		'STATEHISTORY_LAST_STATE' => 'sh.last_state statehistory_last_state',
 		'STATEHISTORY_LAST_HARD_STATE' => 'sh.last_hard_state statehistory_last_hard_state',
 		'STATEHISTORY_OUTPUT' => 'sh.output statehistory_output',
-	
+		'STATEHISTORY_LONG_OUTPUT' => 'sh.long_output statehistory_long_output',
+
 		// Notifications
 		'NOTIFY_ID' => 'n.notification_id notify_id',
 		'NOTIFY_INSTANCE_ID' => 'n.instance_id notify_instance_id',
@@ -185,7 +188,6 @@ class IcingaApiSearchColumnsIdo {
 		'NOTIFY_OBJECT_ID' => 'on.object_id notify_object_id',
 		'NOTIFY_OBJECTTYPE_ID' => 'on.objecttype_id'
 	
-	
 	);
 
 	// COLUMNS FOR INSERTION
@@ -244,6 +246,7 @@ class IcingaApiSearchColumnsIdo {
 		'HOST_CONFIG_TYPE' => 'h.config_type',
 		'HOST_IS_ACTIVE' => 'oh.is_active',
 		'HOST_OUTPUT' => 'hs.output',
+		'HOST_LONG_OUTPUT' => 'hs.long_output',
 		'HOST_PERFDATA' => 'hs.perfdata',
 		'HOST_CURRENT_STATE' => 'hs.current_state',
 		'HOST_CURRENT_CHECK_ATTEMPT' => 'hs.current_check_attempt',
@@ -278,6 +281,7 @@ class IcingaApiSearchColumnsIdo {
 		'SERVICE_DISPLAY_NAME' => 's.display_name',
 		'SERVICE_NOTIFICATIONS_ENABLED' => 's.notifications_enabled',
 		'SERVICE_OUTPUT' => 'ss.output',
+		'SERVICE_LONG_OUTPUT' => 'ss.long_output',
 		'SERVICE_PERFDATA' => 'ss.perfdata',
 		'SERVICE_CURRENT_STATE' => 'ss.current_state',
 		'SERVICE_CURRENT_CHECK_ATTEMPT' => 'ss.current_check_attempt',
@@ -328,7 +332,8 @@ class IcingaApiSearchColumnsIdo {
 		'STATEHISTORY_LAST_STATE' => 'sh.last_state',
 		'STATEHISTORY_LAST_HARD_STATE' => 'sh.last_hard_state',
 		'STATEHISTORY_OUTPUT' => 'sh.output',
-	
+		'STATEHISTORY_LONG_OUTPUT' => 'sh.long_output',
+
 		// Notifications
 		'NOTIFY_ID' => 'n.notification_id',
 		'NOTIFY_INSTANCE_ID' => 'n.instance_id',

More information about the icinga-checkins mailing list