[icinga-devel] IRC and OPs

Roy Sigurd Karlsbakk roy at karlsbakk.net
Wed May 20 12:59:33 CEST 2009


Hi

I registered the IRC channel on Freenode as soon as the project was  
announced, and it would perhaps be a good idea to spread some OP  
rights to certain people in case of trolls.

Who should have these OP rights?

roy
--
Roy Sigurd Karlsbakk
(+47) 97542685 / 98013356
roy at karlsbakk.net
http://blogg.karlsbakk.net/
--
I all pedagogikk er det essensielt at pensum presenteres  
intelligibelt. Det er et elementært imperativ for alle pedagoger å  
unngå eksessiv anvendelse av idiomer med fremmed opprinnelse. I de  
fleste tilfeller eksisterer adekvate og relevante synonymer på norsk.

More information about the icinga-devel mailing list